Vivacolor Acrylate Matt

Kulumiskindel seinavärv

Kasutuskoht

Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides (trepikojad, köögid, vannitoad, toitlustusettevõtete ruumid, lasteaiad, koolid, tööstusruumid jm ühiskondlikud ruumid). Sobib uute ja varem värvitud krohv-, betoon-, tellis-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja kipsplaatpindade ning pahteldatud ja tapeeditud pindade värvimiseks.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

10-12 m²/l – varem värvitud siledal pinnal, 7-9 m²/l – kipsplaatpinnal ja pahteldatud pinnal, 3-5 m²/l – krohvitud pinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida heledates toonides Tikkurila sisevärvikaartide järgi. Erksate toonide puhul on piisava kattevõime saamiseks vajalik aluspinna kruntimine pinnavärviga võimalikult sarnast tooni toonitud kruntvärviga.

Alusvärvid

A–alusvärv

Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti. Värvipihusti ava läbimõõt: 0,015” - 0,021”ehk 0,380 - 0,530 mm.

Kuivamisaeg

0,5 tundi - puutekuiv, 1-2 tundi - ülevärvitav (+23 °C, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid

0,9L; 2,7L; 9,0L; 18,0L

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt.

Kuivainesisaldus

u. 37%.

Tihedus

u. 1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Märghõõrdekindlus

1. klass vastavalt standardile ISO 11998 (200 tsüklit, < 5 mikronit), >20 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele.

Ajakohastatud: 2018-01-24

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Krundi pahteldatud, poorne või ebaühtlase imavusega pind ning kipsplaat- ja puitkiudplaat pind veepõhise kruntvärviga Vivacolor 1. Krundi metallpind metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.  Kriitpahtliga pahteldatud pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Kõikide kruntvärvide kasutamisel järgi nende kasutusjuhendit.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht. Pese pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva ja läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm.  Nõrk või tolmune pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Praod ja ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.  Pahteldatud pind krundi kruntvärviga Vivacolor 1.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.  Värvimise ajal väldi tuuletõmbust.

VÄRVIMINE

Sega värvi Vivacolor Acrylate Matt enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või pihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud juhendeid. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS,  KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS 

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Sisaldab 1,2-Bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/a) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on <30 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 18 cm (Kood: 613618)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 25 cm (Kood: 613625)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

Elite Mini rulliraam 2K pikk (Kood: 617612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 54 cm.

Platinum Micmex Mini rull 10 cm (Kood: 584512)

Vastupidav mikrokiust värvirull suure mahutavuse ja hea kattevõimega. Sobib lagede värvimiseks sisetingimustes. Sobib keskmiselt siledatepindade värvimiseks. Jätab keskmise jämedusega tekstuuri.

Platinum Micmex rull, po-po system 18 cm (Kood: 581519)

Vastupidav mikrokiust värvirull suure mahutavuse ja hea kattevõimega. Sobib lagede värvimiseks sisetingimustes. Sobib keskmiselt siledatepindade värvimiseks. Jätab keskmise jämedusega tekstuuri.

Platinum Micmex rull, po-po system 25 cm (Kood: 581526)

Vastupidav mikrokiust värvirull suure mahutavuse ja hea kattevõimega. Sobib lagede värvimiseks sisetingimustes. Sobib keskmiselt siledatepindade värvimiseks. Jätab keskmise jämedusega tekstuuri.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi