UUS! Villa Lasur Akva

Kiiresti kuivav veepõhine puidulasuur

Kasutuskoht

Sobib uute, puhta puiduni puhastatud ja varem Villa Lasur Akvaga värvitud voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, aiamööblile, saetud ja hööveldatud puitpindadele välistingimustes (voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad, aiamööbel jm). Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus (1x)

12-14 m2/l puitpinna ühekordsel töötlemisel.

Toonimine

Toodet võib kasutada läbipaistvana kruntimisel või toonida Tikkurila Valtti värvikaardi järgi. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja pärast pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pinnale kandmise meetodist ja puiduliigist.

Alusvärvid

EP -alusvärv.

Töövahendid

Pintsel (Anza Elite Outdoor brush) või värvipihusti.

Kuivamisaeg

10-60 min - puutekuiv, 60 min - ülevärvitav (+23 °C, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne lasuur, pese veega.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivaine sisaldus

u 10%.

Tihedus

u 1,0 kg/l (ISO 2811).

Ajakohastatud: 2019-05-30

EELTÖÖTLUS

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

Varem värvitud pind
Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

LASUURVÄRVIMINE

Sega Villa Lasur Akva hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu teket. Vajadusel vedelda veega. Lase tootel settida enne kasutamist. Töötle 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Taimed ja põõsad kata kinni, et kaitsta neid puidulasuuri pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne peits, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist keskkonda. 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu ja 3-jodo2-propünüülbutüülkarbamaati.  Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Kanda kaitsekindaid.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 313290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 313292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic välistööde pintsel 100 mm (Kood: 314290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 120 mm (Kood: 314292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Elite Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 347590)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 347592)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 347575)

Kombineeritud harjastega ja suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega ning ergonoomilise ja mugava käepidemega.

Elite välistööde pintsel 100 mm (Kood: 347490)

Kombineeritud harjastega ning suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega, mugav käepide.

Elite välistööde pintsel 120 mm (Kood: 347492)

Kombineeritud harjastega ning suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega, mugav käepide.

Elite välistööde pintsel 75 mm (Kood: 347475)

Kombineeritud harjastega ning suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega, mugav käepide.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi