Universal Korrostop +

Kiiresti kuivav metallikruntvärv

Kasutuskoht

Teras- ja alumiiniumpinnad ning tsingitud pinnad sise- ja välistingimustes - plekk-katused, mahutid, metalluksed, tuletõrjeredelid, piirded, lipuvardad, vihmaveetorud, paatide veepealsed osad jmt. Sobib akrüül- ja polüester pinnakatte hooldusvärvimiseks. Sobib kruntvärviks nii lahustipõhistele alküüd- kui veisaluselistele värvidele.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

10 m2/l - sileda pinna värvimisel.

Toonid

Helehall, raudpunane.

Töövahendid

Pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” - 0,018” või 0,330 - 0,460 mm.

Kuivamisaeg

15 minutit - puutekuiv, 2 tundi - ülevärvitav alküüdvärviga, 24 tundi - ülevärvitav vesialuselise värviga (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb, kõrgem temperatuur vähendab kuivamisaega oluliselt.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Nitra -A või Tikkurila Ohenne 1120. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Nitra-A.

Pakendid

1,0 L; 3,0 L; 10,0 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 45%, sõltuvalt värvitoonist.

Tihedus

1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2017-09-11

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Alumiinium- ja tsingitud pind pese puhastusvahendi Tikkurila Panssaripesu vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Alumiiniumpind karesta liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 ºС kuni +28 ºС, suhteline õhuniiskus alla 80%. Metallpinna temperatuur ei tohi ületada +35 ºC.

VÄRVIMINE

Sega värvi Universal Korrostop + enne kasutamist hoolikalt. Vajadusel vedelda vedeldiga Nitra -A või Tikkurila Ohenne 1120 kuni 5% värvi mahust (pintsliga värvimisel) või kuni 15% värvi mahust (värvipihustiga värvimisel). Värvi 1-2 korda puhtale metallpinnale pintsli või värvipihustiga. Värvi krunditud pind pinnavärviga (nt Universal Enamel, Universal Classic) hiljemalt 4 ööpäeva möödudes.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Nitra-A.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS         Keskkonnaohtlik, N      Kahjulik, Xn

Sisaldab: ksüleeni, tsinkfosfaati, etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. Ärritab nahka. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru/pihustussudu sissehingamist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Mitte valada kanalisatsiooni. Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 500 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 500 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

Basic Flat pintsel 35 mm (Kood: 147435)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 70 mm (Kood: 147470)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Maxi po-po system rull 18 cm (Kood: 451518)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 18 cm (Kood: 613618)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

GO Mottler pintsel 100 mm (Kood: 106190)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 15 mm (Kood: 106115)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 25 mm (Kood: 106125)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 35 mm (Kood: 106135)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 50 mm (Kood: 106150)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 70 mm (Kood: 106170)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi