Universal Korrostop

Metallikruntvärv

Kasutuskoht

Teraskonstruktsioonid sise- ja välistingimustes: radiaatorid, mahutid, metalluksed, tuletõrjeredelid, käsipuud, metallaiad, aiamööbel, lipuvardad, paatide veepealsed osad jmt. Sobib kruntvärviks nii lahustipõhistele alküüd- kui veisaluselistele värvidele. Ei sobi tsingitud pindadele.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

10-12 m2/l - sileda pinna värvimisel.

Toonid

Hall ja punane.

Töövahendid

Pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” - 0,018” ehk 0,330 - 0,460 mm.

Kuivamisaeg

1 tund – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.

Pakendid

1,0 L; 3,0 L; 10,0 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 47-50%, sõltuvalt värvitoonist.

Tihedus

1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide, nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin, etanool) ja õlide lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Ajakohastatud: 2018-02-12

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Määrdunud ja rasvane pind pese pesuvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 ºС kuni +28 ºС, suhteline õhuniiskus alla 80%. Metallpinna temperatuur ei tohi ületada +35 ºC.

VÄRVIMINE

Sega värvi Universal Korrostop enne kasutamist hoolikalt. Vajadusel vedelda vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Värvi 1 kord puhtale metallpinnale pintsli või värvipihustiga. Efektiivsema korrosioonikaitse saamiseks kanna 8 tunni möödudes peale teine kiht kruntvärvi Universal Korrostop. Parema vastupidavusega pinna saamiseks värvi kruntvärv üle pinnavärviga (nt Universal Enamel, Universal Classic).

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, etüülmetüülketoksiimi ja koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida lahustiauru/sudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 500 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 500 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

Basic Flat pintsel 35 mm (Kood: 147435)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 70 mm (Kood: 147470)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Maxi po-po system rull 18 cm (Kood: 451518)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 18 cm (Kood: 613618)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

GO Mottler pintsel 100 mm (Kood: 106190)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 15 mm (Kood: 106115)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 25 mm (Kood: 106125)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 35 mm (Kood: 106135)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 50 mm (Kood: 106150)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 70 mm (Kood: 106170)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi