Universal Enamel

Matt alküüdvärv sisetöödeks

Kasutuskoht

Mööbel, uksed, radiaatorid, liistud, aknaraamide sisepinnad. Sobib uute ja varemvärvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindade värvimiseks sisetöödel.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

10-12 m2/l – sileda pinna värvimisel.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Symphony värvikaardi järgi (A- ja C- alusvärv). Erksate toonide puhul on piisava kattevõime saamiseks vajalik aluspinna kruntimine pinnavärviga võimalikult sarnast tooni toonitud kruntvärviga.

Alusvärvid

A- ja C-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” - 0,018” või 0,330 - 0,460 mm.

Kuivamisaeg

3-4 tundi - tolmukuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalanimetatud vedeldiga.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivaine sisaldus

u 53%

Tihedus

1,3-1,4 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Märghõõrdekindlus

>10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755.

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2015-06-17

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puit- ja puitplaatpind ning nõrk ja tolmune pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Krundi metallpind metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva ja läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi puit- ja puitplaatpind ning nõrk ja tolmune pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Krundi metallpind metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused pahtelda pahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi sobiva, varem kasutatud kruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur  +5 °С  kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Sega värvi Universal Enamel enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda  vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1 - 2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.  

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: hüdrogeenitud rasket tööstuslikku lahustibensiini, koobalt (II) soola ja etüülmetüülketok­siimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 300 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

Basic Flat pintsel 35 mm (Kood: 147435)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 70 mm (Kood: 147470)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Maxi po-po system rull 18 cm (Kood: 451518)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 18 cm (Kood: 613618)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

GO Mottler pintsel 100 mm (Kood: 106190)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 15 mm (Kood: 106115)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 25 mm (Kood: 106125)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 35 mm (Kood: 106135)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 50 mm (Kood: 106150)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 70 mm (Kood: 106170)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi