Universal Classic / Tootmine lõpetatud!

Poolläikiv alküüdvärv puit- ja metallpindadele

Kasutuskoht

Mööbel, uksed, aknaraamide ruumisisesed pinnad, radiaatorid, tööriistad, paatide veepealsed osad, jalgrattad, liistud jm. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat- ja metallpindade värvimiseks.

Läige

Poolläikiv.

Katvus (1x)

10-12 m2/l - sileda pinna värvimisel.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila sise- ja välisvärvikaartide järgi (A-alusvärv).

Alusvärvid

A-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” - 0,015” või 0,330 - 0,380 mm.

Kuivamisaeg

3-4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 61%.

Tihedus

1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide, nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin, etanool) ja õlide lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +100 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2019-09-19

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta puitpind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik, töötle sisetingimustes olevad oksakohad oksalakiga Tikkurila Oksalakka. Krundi pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Metallpinnalt eemalda rooste ja pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Kuivanud pind krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Krundi pahteldatud pind alküüdkruntvärviga Special Primer, metallpind metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.  Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi eelnevalt kasutatud sobiva kruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur  +5 °С  kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Sega värvi Universal Classic enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda  vedeldiga  Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1 - 2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS                                          UN 1263

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, etüülmetüülketoksiimi, koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida lahustiauru/pihustussudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 300 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

Basic Flat pintsel 35 mm (Kood: 147435)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 70 mm (Kood: 147470)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Maxi po-po system rull 18 cm (Kood: 451518)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 18 cm (Kood: 613618)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

GO Mottler pintsel 100 mm (Kood: 106190)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 15 mm (Kood: 106115)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 25 mm (Kood: 106125)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 35 mm (Kood: 106135)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 50 mm (Kood: 106150)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 70 mm (Kood: 106170)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi