Special Window Akva

Veepõhine ilmastikukindel aknavärv

Kasutuskoht

Uute ja varem värvitud puit- ning metallpindade värvimiseks sise- ja välistingimustes, nagu aknaraamid, uksed jm. Nakkub väga hästi varem lakitud või tööstuslikult värvitud puitpindadega, ilma kruntvärvita. Ei soovitata pulbervärviga värvitud alumiiniumpindadele. Sobib ka aiamööbli värvimiseks.

Läige

Poolläikiv.

Katvus (1x)

7-9 m2/l - siledal pinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila värvikaartide järgi heledates toonides (A-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid

A -alusvärv.

Töövahendid

Pintsel või lühikesekarvaline värvirull. Värvirulliga värvides tasanda üle pintsliga. Kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,009” - 0,013”ehk 0,230 - 0,330 mm.

Kuivamisaeg

0,5 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv, 2-3 päeva – lõplik kõvenemine. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

Pakendid

0,9L; 2,7L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud "parim enne" kuupäevani.

Kuivainesisaldus

u. 40%

Tihedus

u. 1,2 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja toonist (ISO 2811).

Ajakohastatud: 2016-05-24

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad varases ehitusjärgus puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi roostest puhastatud naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

Varem värvitud pind: 
Eemalda lahtine värv ja rooste (n. naelapeadelt). Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi vana läikiv värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Puhta puiduni puhastatud pind töötle puiduimmutusainega Kolorex Protekt, metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 °С kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi liiga kõrgeid temperatuure värvimise ajal. Metallpindade temperatuur ei tohi olla üle +35 °C.

VÄRVIMINE

Sega värvi Special Window Akva enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus värvi. Kanna pinnale 2 kihti värvi rulli, pintsli või värvipihustiga. Värvirulliga värvides tasanda üle pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Aknaraamide värvimisel  peab värv ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldeka-5-üün-4,7diooli, reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1) segu, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati ja 2-oktüül-2H-isotiasoliin-3-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic Flat pintsel 35 mm (Kood: 147435)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Flat pintsel 35 mm (Kood: 150435)

Kombineeritud harjaste ning ergonoomilise ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Jätab väga sileda ja ühtlase pinna. Kvaliteetpintsel sise- ja välistöödeks. Sobib õli- ja vesialuseliste puiduimmutusvahendite, värvide ja lakkidega töötamiseks.

Elite Flat pintsel 50 mm (Kood: 150450)

Kombineeritud harjaste ning ergonoomilise ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Jätab väga sileda ja ühtlase pinna. Kvaliteetpintsel sise- ja välistöödeks. Sobib õli- ja vesialuseliste puiduimmutusvahendite, värvide ja lakkidega töötamiseks.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi