Special Window

Tiksotroopne aknavärv

Kasutuskoht

Uute ja varem värvitud puit- ning metallpindade värvimiseks sise- ja välistingimustes, nagu aknaraamid, uksed, aiamööbel jm.

Läige

Poolläikiv.

Katvus (1x)

8-10 m2/l - siledal pinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila värvikaartide järgi heledates toonides (A-alusvärv).

Alusvärvid

A -alusvärv.

Töövahendid

Pintsel.

Kuivamisaeg

24 tundi – värvimiskuiv (+23 °С, suhteline õhuniiskus 50%). Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud "parim enne" kuupäevani.

Kuivainesisaldus

u. 65%

Tihedus

u. 1,2 kg/l, sõltuvalt baasvärvist ja toonist (ISO 2811).

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +70 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2017-09-11

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad varases ehitusjärgus puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik ja töötle oksalakiga Tikkurila Oksalakka. Krundi roostest puhastatud naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

Varem värvitud pind: 
Eemalda lahtine värv ja rooste (n. naelapeadelt). Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi vana läikiv värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Puhta puiduni puhastatud pind töötle puiduimmutusainega Kolorex Protekt, metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °С kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Enne värvimist aknavärvi Special Window mitte segada. Vajadusel vedelda värvi esimese kihi värvimiseks Tikkurila vedeldiga Alkydiohenne 2010 kuni 5% mahu järgi. Juhul, kui värvi on segatud (n. vedeldamisel), tuleb lasta värvil uuesti tarduda. Toonierinevusteta ühtlase värvipinna saamiseks segada valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvida 1-2 korda pintsliga. Eriti hoolikalt värvida puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Aknaraamide värvimisel peab värv ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket lahustibensiini, 3-jodo-2-propünüülbutüül-karbamaati etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Kahjulik sissehingamisel. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Värviga määrdunud tekstiilmaterjalid ja lihvimistolm on isesüttimisohuga. Selliseid jäätmeid tuleb enne hävitamist säilitada vette kastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või põletada koheselt. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 300 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

Basic Flat pintsel 35 mm (Kood: 147435)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Flat pintsel 35 mm (Kood: 150435)

Kombineeritud harjaste ning ergonoomilise ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Jätab väga sileda ja ühtlase pinna. Kvaliteetpintsel sise- ja välistöödeks. Sobib õli- ja vesialuseliste puiduimmutusvahendite, värvide ja lakkidega töötamiseks.

Elite Flat pintsel 50 mm (Kood: 150450)

Kombineeritud harjaste ning ergonoomilise ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Jätab väga sileda ja ühtlase pinna. Kvaliteetpintsel sise- ja välistöödeks. Sobib õli- ja vesialuseliste puiduimmutusvahendite, värvide ja lakkidega töötamiseks.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi