Special Structure

Tekstuurlisand dekoratiivpinna saamiseks

Kasutuskoht

Sise- ja välispinnad lähtuvalt värvi kasutusjuhendist. Kasutatav uute ja varem värvitud kipsplaat-, pahteldatud, tellis- ja betoonpindadel.

Sobivad tooted

Sobib kasutamiseks koos järgmiste sise- ja välisvärvidega: Interior Ceiling, Interior Soft, Interior Satin, Interior Kitchen, Interior Bath, Vivacolor 3, Vivacolor 7, Vivacolor 12, Vivacolor 20, Hansa Sokkel, Hansa Facade, Hansa Silicate.

Osakese suurus

Fine – kuni 0,6 mm; Medium – kuni 1,0 mm

Katvus 1x

3-4 m2/l (valmis segu) ühe kihi kohta eelnevalt värvitud siledal pinnal.

Toonimine

Tekstuurlisandit võib kasutada valges või toonitud värvis. Värv tuleb toonida enne lisaainega segamist. Järgige värvi kasutusjuhendit.

Töövahendid

Pintsli, rulli või harjaga.

Kuivamisaeg

Vastavalt kasutatavale värvile (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditelt värvijäägid ja puhasta vahendiga, mida värvipurgil soovitatakse.

Pakendid

14,0 l taara (sisaldab 4,0 l lisaainet); 1l.

Säilitamine

Säilitada kuivades tingimustes. Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Säilivusaeg ei ole piiratud.

Vastupidavus kemikaalidele

Ei halvene lisaaine kasutamisega. Vastab kasutatava värvi spetsifikatsioonile.

Ajakohastatud: 2017-10-20

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Valmista pind ette lähtuvalt värvi kasutusjuhendist.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 oC kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi tuuletõmbust värvimise ajal.

VÄRVIMINE

Värvi esimene kiht ilma tekstuurlisandit Special Structure lisamata. Valmista segu tekstuurlisandist Special Structure ja värvist vahekorras 1:2 kuni 1:2,5 mahu järgi. Sega hoolikalt kuni värv ja Special Structure on ühtlaselt segunenud. Teine kiht värvi Special Structure'i ja värvi seguga. Tugevama ja vastupidavama pinna saamiseks värvi pind veelkord üle värviga, kuhu pole lisatud tekstuurlisandit.

VÄRVIMINE SILIKAATVÄRVIGA

Struktuurse värvisegu saamiseks sega kokku 6L fassaadivärvi Hansa Silicate, 2L kruntvärvi Hansa Silicate Primer ja 4L lisaainet Special Structure. Saadud seguga värvi esimene kiht. Teine kiht värvi fassaadivärviga Hansa Silicate, kuhu pole lisatud tekstuurlisandit Special Structure.

NB!

Et vältida toonierinevusi, sega valmis piisav kogus toonitud värvi enne värvima asumist. Värvimiseks kasuta rulli, pintslit, harja või kõrgsurvepihustit. Sõltuvalt töövahendist võib saadud pinnastruktuur sama värvisegu korral olla erinev. Valmistatud segu tuleb töö käigus regulaarselt segada.  Järgige värvi kasutusjuhendit.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese sobiva vedeldiga.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS                         

Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi