Special Radiator Akva

Veepõhine radiaatorivärv

Kasutuskoht

Radiaatorid, metalltorud jmt, sobib samuti ustele ja mööblile. Ei sobi tööstuslikult värvitud radiaatorite ja plastiktorude värvimiseks.

Läige

Poolmatt.

Katvus (1x)

8-10m2/l - siledal pinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena või toonida heledates toonides Tikkurila värvikaartide järgi (A-alusvärv).

Alusvärvid

A-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” - 0,015” või 0,330 - 0,380 mm.

Kuivamisaeg

1-2 tundi puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, suhteline õhuniiskus 50%), 3 päeva - kulumiskindel.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid

0,225 L; 0,9 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.

Kuivainesisaldus

u 40%.

Tihedus

1,0-1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2017-10-20

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Pese must ja rasvane metallpind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega, lase kuivada. Krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värv ja rooste. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi vana läikiv värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi sobiva eelnevalt kasutatud kruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °С kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Sega värvi Special Radiator Akva enne kasutamist hoolikalt. Vedelda vajadusel veega  kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1 - 2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS                                                    

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldeka-5-üün-4,7-diooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

GO Radiator pintsel 35 mm (Kood: 113135)

Radiaatori pintsel. Lihtsa disaini ja ergonoomilise käepidemega mugav pintsel.

GO Radiator pintsel 50 mm (Kood: 113150)

Radiaatori pintsel. Lihtsa disaini ja ergonoomilise käepidemega mugav pintsel.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi