Special Radiator

Radiaatorivärv

Kasutuskoht

Radiaatorid, metalltorud jmt, sobib samuti ustele ja mööblile. Ei sobi tööstuslikult värvitud radiaatorite ja plastiktorude värvimiseks.

Läige

Poolmatt.

Katvus (1x)

10-12m2/l - siledal pinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena või toonida heledates toonides Tikkurila värvikaartide järgi (A-alusvärv).

Alusvärvid

A-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” - 0,015” või 0,330 - 0,380 mm.

Kuivamisaeg

3-4 tundi puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, suhteline õhuniiskus 50%). Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko või Unit Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese ühe ülalnimetatud vedeldiga.

Pakendid

0,225 L; 0,9 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras - 2 aastat alates pakendil märgitud tootmise kuupäevast.

Kuivainesisaldus

u 61%.

Tihedus

u. 1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2018-01-24

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Pese must ja rasvane metallpind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega, lase kuivada. Krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värv ja rooste. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi vana läikiv värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi sobiva eelnevalt kasutatud kruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °С kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Sega värvi Special Radiator enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda  vedeldiga  Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1 - 2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS                                                    UN 1263

Sisaldab: hüdrogeenitud rasket tööstuslikku lahustibensiini, koobalt (II) soola ja etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida lahustiauru sissehingamist. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 300 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 300 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

GO Radiator pintsel 35 mm (Kood: 113135)

Radiaatori pintsel. Lihtsa disaini ja ergonoomilise käepidemega mugav pintsel.

GO Radiator pintsel 50 mm (Kood: 113150)

Radiaatori pintsel. Lihtsa disaini ja ergonoomilise käepidemega mugav pintsel.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi