Special Primer

Alküüdkruntvärv

Kasutuskoht

Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides, uksed, mööbel, aknaraamide sisepinnad. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, ja pabertapeetpindade, vanade betoon-, krohv- ja tellispindade ning eritöötlust vajavate pindade (lubi-, liim- või kriitvärvist puhastatud või kriitpahtliga pahteldatud pindade) kruntimiseks.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

8-10 m2/l – siledal pinnal.

Toonimine

Kruntvärvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila Symphony ja Tunneta Värvi värvikaartide järgi heledates toonides (AP-alusvärv). Kruntvärvi toonitäpsus ei ole täielik.

Alusvärvid

AP-alusvärv.

Töövahendid

Pintsli, rulli või kõrgsurve värvipihustiga ava läbimõõduga 0,013” - 0,015” või 0,330 - 0,380 mm.

Kuivamisaeg

3 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese ühe eespool nimetatud vedeldiga.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 44%.

Tihedus

1,4 kg/l.

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +100 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2017-03-17

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt puitpinnal lahtine vaik ja töötle oksalakiga Tikkurila Oksalakka. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese rasvane ja määrdunud pind pesuvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva, läikiv pind matiks või töötle vedeldamata pesuvahendiga Special Clean. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 oC kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Enne pintsliga värvimist kruntvärvi Special Primer mitte segada. Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Juhul kui värvi on segatud, lase sellel enne värvimist uuesti tarduda. Värvi 1 kord rulli, pintsli või pihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS                          UN 1263

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, koobalt (II) rasvhapete soola ja etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru sisse­hingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/h) 750 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 750 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

Basic Flat värvi- ja lakipintsel

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 70 mm (Kood: 147470)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi