Special Furniture

Mööblivärv

Kasutuskoht

Puit- ja metallmööbel, uste ja akende sisepinnad, radiaatorid. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, kartong ning metallpindade värvimiseks.

Läige

Poolmatt

Katvus (1x)

10-12 m2/l – siledal pinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Symphony ja Tunneta värvi värvikaartide järgi (A- ja C-alusvärv). Erksate toonide puhul on piisava kattevõime saamiseks vajalik aluspinna kruntimine pinnavärviga võimalikult sarnast tooni toonitud kruntvärviga.

Alusvärvid

A- ja C–alusvärv

Töövahendid

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” - 0,018” või 0,330 - 0,460 mm.

Kuivamisaeg

3 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese ühe eelnimetatud vedeldiga. Vedeldamine lubatud kuni 5% värvi mahust.

Pakendid

0,225L, 0,9 L; 2,7 L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.

Kuivainesisaldus

u. 51%.

Tihedus

1,1-1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2017-03-17

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik, töötle oksalakiga Tikkurila Oksalakka. Krundi pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Metallpinnalt eemalda rooste (nt naelapeadelt) ja pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kuivanud pind krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värv ja rooste (nt naelapeadelt). Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi puit- ja puidkiudplaapind alküüdkruntvärviga Special Primer, metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi sobiva eelnevalt kasutatud kruntvärviga.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °С kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Enne pintsliga värvimist värvi Special Furniture mitte segada. Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Juhul kui värvi on segatud, lase sellel enne värvimist uuesti tarduda. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda pintsli, rulli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS                                                  UN 1263

Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket lahustibensiini, etüülmetüülketoksiimi ja koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Basic Flat värvi- ja lakipintsel

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 70 mm (Kood: 147470)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

GO Mottler pintsel 25 mm (Kood: 106125)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 35 mm (Kood: 106135)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 50 mm (Kood: 106150)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

GO Mottler pintsel 70 mm (Kood: 106170)

Lihtsa disainiga mugav pintsel. Sobib kiireteks värvimistöödeks, kus tulemus ja ergonoomilisus on olulised.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi