Special Floor

Põrandavärv

Kasutuskoht

Puit-, betoon- ja puitkiudplaatpõrandad eluruumides. Sobib ka kulumiskindlust nõudvate puit-, betoon-, metall- ja puitkiudplaatpindadele rõdul, vannitoas, pesuruumis. Värv ei sobi tasandusseguga tasandatud või suurt mehhaanilist koormust nõudvate betoonpõrandate ning välistingimustesse jäävate betoonpindade värvimiseks.

Läige

Läikiv.

Katvus (1x)

7-9 m2/l - betoonpinnal; 9-11 m2/l – puit- ja metallpinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Symphony ja Tikkurila Põrandavärvide värvikaartide järgi (A- ja C-alusvärv).

Alusvärvid

A- ja C-alusvärv.

Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,009” - 0,013” ehk 0,230 - 0,330 mm.

Kuivamisaeg

3-4 tundi - puutekuiv, 24 tundi - ülevärvitav, 4 nädalat - kulumiskindel (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese ühe eelnimetatud vedeldiga.

Pakendid

0,9L; 2,7L; 9L.

Säilitamine

Toode on külmakindel.

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.

Kuivainesisaldus

u. 50%.

Tihedus

1,0 -1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Termostabiilsus

Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Ajakohastatud: 2017-03-17

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta puit- ja puitkiudplaatpind tolmust ja mustusest, metallpind roostest ja õlist. Pese metallpind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega, lase kuivada. Krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused puit- ja metallpinnal pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Uus betoonpind peab enne värvimist kõvenema vähemalt 1 kuu. Betoonpinna suhteline niiskus peab olema alla 97%. Kõvenenud kuivalt betoonpinnalt lihvi maha tsementliimi kiht ja eemalda lihvimistolm. Praod ja ebatasasused täida sobiva tsementseguga, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust, mustusest ja roostest. Pese pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega, lase kuivada. Lihvi läikivad pinnad matiks, eemalda lihvimistolm. Praod ja ebatasasused puit- ja metallpinnal pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Metallpind krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused betoonpinnal täida sobiva tsementseguga, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhu ja värvitava pinna temperatuur üle +5 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE

Sega värvi Special Floor enne värvimist hoolikalt. Esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vedeldiga Special Solvent, pihustiga värvimisel vedeldiga Special Solvent Spray, 20-30% värvi mahust. Järgmiste kihtide värvimisel kasuta vedeldamata värvi. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

PINNA HOOLDAMINE

Pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusainega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstusliku lahustibensiini, etüülmetüülketoksiimi ja koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida lahustiauru/pihustussudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 500 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 500 g/l.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

Basic Flat värvi- ja lakipintsel

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 50 mm (Kood: 147450)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Basic Flat pintsel 70 mm (Kood: 147470)

Sünteetiliste harjaste ja pehme käepidemega värvi- ja lakipintsel. Sobib puitpindade töötlemiseks.

Elite Filt, Maxi po-po system rull 18 cm (Kood: 451518)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Filt, Maxi po-po system rull 25 cm (Kood: 451525)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Filt, Mini rull 10 cm (Kood: 454510)

Värvirull siledate pindade jaoks – puitpinnad, uksed, mööbel jmt. Jätab sileda viimistletud pinna.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 18 cm (Kood: 613618)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 25 cm (Kood: 613625)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

Elite Mini rulliraam 2K pikk (Kood: 617612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 54 cm.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi