Kolorex Akva

Veepõhine kaitsev puidupeits

Kasutuskoht

Saetud ja hööveldatud voodrilauad, palkpinnad, aiad, uksed, aknad ja muud välistingimustesse jäävad puitpinnad. Sobib uutele ja varem puidukaitsevahendi või peitsiga töödeldud puitpindadele ning termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoonete sisepindadel.

Katvus 1x

4-8 m2/l - saetud puitpinnal, 8-12 m2/l – hööveldatud puit- ja palkpinnal.

Toonimine

Toonitav Tikkurila Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi. Toonitud värvi ümber ei vahetata. NB! Puitpinna UV-kiirguse eest kaitsmiseks on vajalik toote toonimine. Lõplik toon tuleb välja peale peitsitud pinna kuivamist, tooni täpsus sõltub pealekandmismeetodist ja puiduliigist.

Alusvärvid

EP-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel või värvipihusti.

Kuivamisaeg

2-4 tundi - puutekuiv, 24 tundi - ülevärvitav (+23 °С, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 22%.

Tihedus

u 1,0 kg/l (ISO 2811).

Ajakohastatud: 2017-10-23

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusjärgus puiduimmutusainega Kolorex Protekt.

Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud pind Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud, mustunud või siniseks tõmbunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex Protekt.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 ºC kuni +28 ºC, suhteline õhuniiskus 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega puidupeitsi Kolorex Akva enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta pinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud puidupeitsi. Töötle 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. NB! Enne peitsimise alustamist kata kinni ümbritsevad taimed ja põõsad, et kaitsta neid puidupeitsi pritsmete eest.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne peits, pese koheselt veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati ja koobalt bis (2-etüülheksanoaati). Võib esile kutsuda  allergilise reaktsiooni. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic Angled välistööde pintsel 100 mm (Kood: 313290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 120 mm (Kood: 313292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Basic välistööde pintsel 100 mm (Kood: 314290)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 120 mm (Kood: 314292)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi