Interior Bath / Tootmine lõpetatud!

Niiskuskindel seinavärv

Kasutuskoht

Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides (vannitoad, tualettruumid, haiglate ja toitlustusasutuste ruumid). Sobib uute ja varem värvitud betoon-, krohv-, tellis-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja kipsplaatpindade ning pahteldatud pindade värvimiseks.

Läige

Poolläikiv.

Katvus (1x)

10-12 m2/l – varem värvitud siledal pinnal; 7-9 m2/l – pahteldatud pinnal, puitkiudplaat- ja kipsplaatpinnal; 3-5 m2/l - krohv, betoon- ja tellispinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida heledates (A-alusvärv) toonides Tikkurila värvikaartide järgi.

Alusvärvid

A-alusvärv.

Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,015” - 0,021” ehk 0,380 - 0,530 mm.

Kuivamisaeg

0,5 tundi - puutekuiv, 1-2 tundi - ülevärvitav (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus

u 36%.

Tihedus

1,2 -1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist.

Märghõõrdekindlus

1. klass vastavalt standardile ISO 11998 (200 tsüklit, 1-5 mikronit), >10 000 pesemiskorda vastavalt standardile SFS 3755.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele.

Ajakohastatud: 2020-03-30

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind, poorne või ebaühtlase imavusega pind ning kipsplaat- ja puitkiudplaat pind krundi vesialuselise kruntvärviga Interior Primer. Krundi metallpind metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+, nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Kõikide kruntvärvide kasutamisel järgi nende kasutusjuhendit.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht, lubi- ja kriitvärv. Pese pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva ja läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Praod ja ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.  Pahteldatud pind krundi kruntvärviga Interior Primer.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle +28 °C).

VÄRVIMINE

Sega värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või pihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Väldi pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul.  Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS,  KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/b) 100 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on <100 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic Rilon, Maxi po-po system rull 18 cm (Kood: 441518)

Vastupidav värvirull väga suure värvi mahutavusega. Sobib kasutamiseks karedatel pindadel sisetingimustes, samuti sileda müüritise ja hööveldamata puitpinna värvimiseks. Jätab jämeda tekstuuri.

Basic Rilon, Maxi po-po system rull 25 cm (Kood: 441525)

Vastupidav värvirull väga suure värvi mahutavusega. Sobib kasutamiseks karedatel pindadel sisetingimustes, samuti sileda müüritise ja hööveldamata puitpinna värvimiseks. Jätab jämeda tekstuuri.

Basic Rilon, Mini rull 10 cm (Kood: 494510)

Vastupidav värvirull väga suure värvi mahutavusega. Sobib kasutamiseks karedatel pindadel sisetingimustes, samuti sileda müüritise ja hööveldamata puitpinna värvimiseks. Jätab jämeda tekstuuri.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 18 cm (Kood: 613618)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 25 cm (Kood: 613625)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite Mini rulliraam 2K lühike (Kood: 618612)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega. Pikkus 30 cm.

Platinum Micmex Mini rull 10 cm (Kood: 584512)

Vastupidav mikrokiust värvirull suure mahutavuse ja hea kattevõimega. Sobib lagede värvimiseks sisetingimustes. Sobib keskmiselt siledatepindade värvimiseks. Jätab keskmise jämedusega tekstuuri.

Platinum Micmex rull, po-po system 18 cm (Kood: 581519)

Vastupidav mikrokiust värvirull suure mahutavuse ja hea kattevõimega. Sobib lagede värvimiseks sisetingimustes. Sobib keskmiselt siledatepindade värvimiseks. Jätab keskmise jämedusega tekstuuri.

Platinum Micmex rull, po-po system 25 cm (Kood: 581526)

Vastupidav mikrokiust värvirull suure mahutavuse ja hea kattevõimega. Sobib lagede värvimiseks sisetingimustes. Sobib keskmiselt siledatepindade värvimiseks. Jätab keskmise jämedusega tekstuuri.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi