Hansa Sokkel

Veepõhine soklivärv

Kasutuskoht

Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete uued ning varemvärvitud soklid. Sobib ka mineraalkiudplaatpindade ning tsingitud ja kergmetallist pindade värvimiseks (vihmaveetorud jm). Ei sobi katuste värvimiseks.

Läige

Matt.

Katvus (1x)

4-8 m2/l betoon- ja krohvpinna; 6-10 m2/l mineraalplaatpinna; 8-10 m2/l metallpinna ühekordsel värvimisel. Lõplik värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja värvi pealekandmise meetodist.

Toonimine

Toodet võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Facade värvikaardi või Kivipindade värvikaardi järgi (A- ja C-alusvärv).

Alusvärvid

A- ja C-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,018” - 0,023” või 0,460 - 0,580 mm.

Kuivamisaeg

1 tund - puutekuiv, 2 tundi - värvimiskuiv (+23 °С, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 5% värvi mahust.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 38%.

Tihedus

1,2-1,3 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist (ISO 2811).

Veeauru läbilaskvus

Sd, H2O < 0,5м, kasutusjuhendis kirjeldatud eeltöötluse ja värvimisjuhiste järgimisel (ISO 7783-2).

Vee läbilaskvus

W < 0,1 кg/(м2*h0,5), kasutusjuhendis kirjeldatud eeltöötluse ja värvimisjuhiste järgimisel ( EN 1062-3).

Ajakohastatud: 2017-09-12

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata mineraalpind:
Uusi betoonpindasid võib värvida peale esimest kütteperioodi, mineraalkiudplaatpindasid poole aasta möödudes paigaldusest ja krohvpindasid 1-2 kuulise kõvenemisperioodi järel. Puhasta pind tolmust, mustusest, sooladest ja lahtistest osakestest survepesu või terasharjamise teel. Sile, vormi vastu valatud betoonpind töötle vajaliku pinnaprofiili saamiseks ning pinnalt tsementkivi ja -liimikihi eemaldamiseks mehhaaniliselt liivapritsi, terasharjamise või vesiliivapesu abil.

Varem värvimata tsingitud ja kergmetallist pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest, pese puhastusvahendiga Tikkurila Panssaripesu vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Läikiv pind karesta liivapaberi või vesiliivapesuga. Roostest puhastatud kohad krundi metallikruntvärviga Universal  Korrostop või Universal Korrostop +.

Varem värvitud pind:
Eemalda pinnalt lahtine värv survepesuga ja nõrgalt kinni olev krohvikiht survepesu, terasharjamise või värvieemaldusainega. Ava betoon- või krohvpinnas olevad praod ja töötle esiletulnud, eelnevalt puhastatud sarrus roostevastase tsementvärviga. Paranda avatud praod ja süvendid ümbritseva pinna tasemeni kasutades aluspinnaga võimalikult sama koostisega tsementmörti.  Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega värvi Hansa Sokkel enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi veega kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga. NB! Mittevärvitavad pinnad (aknaklaasid, looduslikust kivist või metallist pinnad, taimed) kata enne värvimistööde algust kinni.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese koheselt veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasutada survepesu. Kuna märgpuhastus muudab märgatavalt alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eristada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusevastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS,  KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/c) 40 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 40 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic Angled välistööde pintsel 75 mm (Kood: 313275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 25 cm (Kood: 613625)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite välistööde pintsel 75 mm (Kood: 347475)

Kombineeritud harjastega ning suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega, mugav käepide.

Platinum Wistex rull, po-po system 25 cm (Kood: 571526)

Vastupidav värvirull väga suure värvi mahutavusega ja hea kattevõimega. Sobib kasutamiseks karedatel välispindadel ja hööveldamata puitpindadel. Sobib silikaatvärvidega värvimiseks. Jätab jämeda tekstuuri.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi