Hansa Facade

Veepõhine kivi- ja krohvfassaadivärv

Kasutuskoht

Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete välisseinad. Sobib uute ja varem värvitud krohv-, betoon- ja mineraalkiudplaatpindade värvimiseks. Ei sobi lubivärviga kaetud pindade värvimiseks.

Läige

Täismatt.

Katvus (1x)

4-6 m2/l krohv-, betoon- ja tellispindade ühekordsel värvimisel. Lõplik värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja pealekandmise meetodist.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena (LA- alusvärv) või toonida Tikkurila Facade ja kivipindade värvikaartide järgi (LA- ja LC-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid

LA- ja LC-alusvärv.

Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,018” - 0,023” ehk 0,460 - 0,580 mm.

Kuivamisaeg

12 tundi - ülevärvitav (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid

LA: 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 18 L LC: 0,9 L; 2,7L; 9,0 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast (valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivainesisaldus

u. 40%.

Tihedus

1,5 kg/l.

Veeauru läbilaskvus

Sd, H2O≤0,14м, kasutusjuhendis kirjeldatud eeltöötlust ja värvimist järgides.

Vee läbilaskvus

W≤0,1кg/м2h0,5, kasutusjuhendis kirjeldatud eeltöötlust ja värvimist järgides.

Ajakohastatud: 2018-05-29

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest, sooladest ja lahtistest osakestest survepesu või terasharjamise teel. Sile, vormi vastu valatud betoonpind töötle vajaliku pinnaprofiili saamiseks ning pinnalt tsementkivi ja -liimikihi eemaldamiseks mehhaaniliselt liivapritsi, terasharjamise või vesiliivapesu abil. Uusi betoonpindasid võib värvida peale esimest kütteperioodi, mineraalkiudplaatpindasid poole aasta möödudes paigaldusest ja krohvpindasid 1-2 kuulise kõvenemisperioodi järel.

Varem värvitud pind:
Eemalda pinnalt lahtine värv ja nõrgalt kinni olev krohvikiht survepesu, terasharjamise või värvieemaldusainega. Ava betoon- või krohvpinnas olevad praod ja töötle esiletulnud, eelnevalt puhastatud sarrus roostevastase tsementvärviga. Paranda avatud praod ja süvendid ümbritseva pinna tasemeni kasutades aluspinnaga võimalikult sama koostisega tsement- või lubitsementmörti. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE

Sega värvi Hansa Facade enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või pihustiga. NB! Mittevärvitavad pinnad (aknaklaasid, looduslikust kivist või metallist pinnad) kata enne värvimistööde algust kinni.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Peale värvimist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese koheselt veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasutada survepesu. Kuna märgpuhastus muudab märgatavalt alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eristada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusevastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS,  KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/c) 40 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 40 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

Basic välistööde pintsel 75 mm (Kood: 314275)

kombineeritud harjastega. Värvinõu toetusega, mugav käepide, sobib Anza käepidemepikendusega. Sobib lihtsamate värvimistööde tegemiseks.

Elite Maxi rulliraam 2K po-po system 25 cm (Kood: 613625)

Rulliraam mugava käepidemega. Sobib Anza käepidemepikendustega.

Elite välistööde pintsel 75 mm (Kood: 347475)

Kombineeritud harjastega ning suure värvi mahutavusega kvaliteetpintsel. Värvinõu toetusega, mugav käepide.

Platinum Wistex rull, po-po system 25 cm (Kood: 571526)

Vastupidav värvirull väga suure värvi mahutavusega ja hea kattevõimega. Sobib kasutamiseks karedatel välispindadel ja hööveldamata puitpindadel. Sobib silikaatvärvidega värvimiseks. Jätab jämeda tekstuuri.

Kõrgus (m)
Laius (m)
Pindala (m2)
Pinna tüüp
Värvimiskordi