Kuhu viia värvijäägid

Ära vala värvitoote jääke kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse isegi mitte siis, kui toode on veepõhine. Värvis sisalduvad ained raskendavad näiteks veepuhastusprotsessi puhastusjaamades.

 

Värvijäägid tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kas jäätmejaama või ohtlikele jäätmetele spetsialiseerunud prügilasse. Tühjad värvipurgid võib ära visata tavaprügiga või viia pakendikonteinerisse. 

 

www.kuhuviia.ee 

 

HOIAME KOOS KESKKONDA!

 

 

noored