Keskkonnapoliitika

Oleme üheks oma eesmärgiks seadnud teadliku keskkonnasäästliku tegevuse. Pöörame oma tegevustes suurt tähelepanu keskkonnakaitsele ja tööohutusele.

Meie keskkonnapoliitika põhimõteteks on:

  • keskkonnale vähemohtlike toorainete kasutamisega ohutute ja keskkonnasõbralike toodete tootmine;
  • tootmisprotsesside arendamine, millega vähenevad elukeskkonna saastamine ja jäätmete teke;
  • toorainete hankimisel eelistame keskkonnaalaselt teadlikke tarnijaid;
  • meie klientide keskkonnateadlikkuse tõstmine;
  • usalduslike suhete loomine piirkonna elanike, ametivõimude ja sidusrühmadega ning vajalike objektiivsete andmete edastamine neile;
  • personali arendamine ja koolitamine nii, et kõigis töölõikudes osatakse teha tööd ohutult ja tulemuslikult.