Värvi kasutuskõlblikkus

Kuidas ära tunda, kas värv on veel kasutuskõlblik?

 

Kinnise purgi vaatlus

1. Purk on terve ja ei leki.
2. Loksutades on kuulda vedela värvi loksumise häält.
3. Säilivusaja info põhjal on värv kasutuskõlblik - uuri kuupäeva purgil ja etiketiteksti:
• Säilivusaeg võib olla seatud kuupäevalise tähtajana - kehtib niikaua kuni kuupäev purgil;
• Säilivusaeg võib olla määratud nii, et purgilt leiate tootmisaja ja etiketilt, kui kaua toode säilib alates tootmisest, näiteks 2 aastat purgil toodud kuupäevast.


Avatud purgi vaatlus

1. Vaatle - kui näed tükke, värv on kuivanud või katab seda kuivanud koorik, siis värv ei ole enam kasutamiseks kõlblik.
2. Nuusuta - kui lõhn on ebameeldiv, sarnaneb mädamunaga, siis värv ei ole kõlblik.

 

 

Kui toode pole originaaltaaras, ei saa kontrollida selle tootmis- ega säilivusaega, seega ei saa veenduda toote kõlblikkuses.

 Pole originaaltaaras

 

Roostetanud purgis tükkiläinud värv  ei sobi kasutamiseks.

Purk roostes, värv tükkis

 

Kuivanud värvi ei saa kasutada.

Kuivanud värv

 

Seisnud värvi tuleb enne kasutamist korralikult segada - pelgast pealevaatamisest ei pruugi piisata, et hinnata, kas värv on kasutuskõlblik või mitte, kuna seistes värv kihistub.

Värv enne segamist

 

Kasutuskõlblik värv muutub peale segamist ühtlaseks ja voolavaks, kuid kasutuskõlbmatu jääb tükiliseks.

Värv peale segamist

 

 

Mida teha kasutuskõlbmatute värvijääkidega?

Loe lähemalt siit