Nõuanded enne töötlemist, töötlemise ajal ja peale töötlemist

Enne töötlemist

 • Tee kindlaks krohvi tüüp, millega on pinda eelnevalt töödeldud, et valida õige värvimissüsteem.
 • Loe alati juhiseid toote etiketilt enne kasutamist.
 • Tee kindalaks krohvpindade seisukord ja paranda ebatasasused.
 • Tee kindlaks, mis värvi on kasutatud eelnevalt värvitud pindadel.
 • Toonierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisav kogus valmissegatud värvi.
 • Kui oled paremakäeline alusta värvimist paremalt poolt.
 • Kaitse ennast ja pindasid pritsmete eest. Kui toode satub pinnale eemalda värvipritsmed kohe puhta veega.
 • Hea käsitlemistemperatuur on u +15 °C kuni +20 °C ja õhu suhteline niiskus ei tohiks ületada 80%. Täpsemat kasutusjuhendit vaata tootekirjeldusest ja etiketilt.
 • Nõrk lubi- ja tsementkrohv on selline, kus tsementi ei ole üle 20%. Tugev lubi- ja tsementkrohv on selline, kus tsementi on 50%.
 • Lubivärvidega värvimisel sooja ja tuulise ilmaga tuleb tagada värvitava pinna piisav eel- ja järelniisutus.

Töötlemise ajal

 • Sega toodet hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal.
 • Ei soovita värvida otsese päikese käes.
 • Kui soovid värvimist jätkata järgmisel päeval, pane pintsel või rull kilekotti ning sulge see korralikult.

Peale töötlemist

 • Temperatuur ja suhteline õhuniiskus mõjutavad kuivamisaega.
 • Kui toodet jääb järgi, sulge nõu kaas hoolikalt selliselt, et see läheks soone sisse. Avatud ja/või toonitud toode ei talu pikaajalist hoiustamist.
 • Vii vedelad värvijäägid ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad ja kuivad purgid suunata ringlusse või viia prügimäele.