Fassaadilaua kruntimine

Kas siledat uut fassaadilauda on vaja ilmtingimata kruntida ,et värv püsiks?